rijontzegging

Ontzegging van de rijbevoegdheid en de verzekering

U heeft een ontzegging voor de rijbevoegdheid gehad ( OBM ). En u wilt nu een autoverzekering afsluiten of een ander gemotoriseerd voertuig verzekeren. Van de verzekeraar waar u uw aanvraag had ingediend heeft u inmiddels een afwijzing ontvangen. De verzekeraar wenst u namelijk niet te accepteren. Dat zijn ze ook niet verplicht om te doen. U staat namelijk op de zogenaamde 'zwarte lijst' bij Stichting CIS. Elke autoverzekeraar kijkt in dit systeem bij het afsluiten van een nieuwe autoverzekering.
 

Gelukkig kunnen wij uw auto ondanks de rijontzegging wel verzekeren!

Vul het contactformulier in. Onze medewerkers nemen spoedig telefonisch contact met u op voor het maken van een offerte.
Of neemt contact op via Tel. 085 2100 104 ma. | zat. 09:00 - 17:00 of stel je vraag via WhatsApp op nummer 06 38 565 819.


 

Onzegging rijbevoegdheid > aanmelding bij stichting CIS

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft goedkeuring verleend voor registratie van ontzeggingen van de rijbevoegdheid in de databank van Stichting CIS. Het is voor de verzekeraar van motorvoertuigen van belang te weten of het rijbewijs van een verzekerde (tijdelijk) is ingetrokken. De gegevens van de rijontzeggingen worden aangeleverd door het Openbaar Ministerie nadat de betrokkene door een rechter is veroordeeld tot een rijontzegging. Het heeft dus geen enkele zin om uw aanvraag bij normale verzekeraars te doen.

De invordering van het rijbewijs kan diverse oorzaken hebben:

Omdat u onder invloed van alcohol hebt gereden
Artikel 8 WVW stelt strafbaar het besturen van een voertuig onder invloed van alcohol of andere stoffen waarvan het gebruik de rijvaardigheid zodanig kan verminderen dat men niet tot behoorlijk besturen in staat moet worden geacht. Dit kan leiden tot een onzegging van de rijbevoegdheid. Daarnaast mag u bij overschrijding een EMA-cursus doen. De maximumstraf: 7.400 euro of een gevangenisstraf van drie maanden en/of een ontzegging van vijf jaar rijbevoegdheid. In geval van recidive (herhaling) kan de ontzegging van de rijbevoegdheid voor 10 jaren worden opgelegd.

Omdat u bent doorgereden na een ongeval
Artikel 7 WVW bevat een verbod op het doorrijden na een aan aanrijding. Als iemand betrokken is geweest bij een aanrijding waarbij een ander is gedood of waarbij schade of letsel is toegebracht, mag hij de plaats van het ongeval niet verlaten tot het moment dat hij behoorlijk gelegenheid heeft geboden tot vaststelling van zijn identiteit en die van zijn voertuig. Ook mag hij gewonden niet in hulpeloze toestand achterlaten.

Omdat iemand is overleden door uw schuld / Dood door schuld
Hiervoor staat een gevangenisstraf van drie jaar en/of een ontzegging rijbevoegdheid.

Omdat u een gevaar op de weg bent geweest
Aldus luidt artikel 5 WVW dat, kort gezegd, gevaarzetting in het verkeer strafbaar stelt. Als bijkomende straf kan een ontzegging worden opgelegd voor twee jaar. In geval van recidive (herhaling) kan de ontzegging van de rijbevoegdheid voor vier jaar worden opgelegd.

Omdat u meer dan 50 km/h te hard heeft gereden
Wanneer de bestuurder van een motorrijtuig is staande gehouden en er proces-verbaal wordt opgemaakt ter zake van een met een motorrijtuig gepleegde snelheidsovertreding, terwijl de verdachte met dat motorrijtuig, anders dan een bromfiets, de toegestane maximumsnelheid met 50 km/h of meer heeft overschreden. Ook hier zal uw rijbewijs worden ingevorderd.

Omdat u excessieve snelheidsovertredingen begaat
Rijdt u binnen een jaar na uw vorige geregistreerde overtreding nog een keer meer dan 30 kilometer per uur te hard, dan geldt de recidiveregeling (op autosnelwegen 40 km/u of meer te hard). Het OM biedt dan geen transactie (boete) meer aan. Uw zaak komt voor de kantonrechter. De geƫiste straf wordt hoger naarmate u meer snelheidsovertredingen begaat. De officier van justitie kan, naast een boete, ook ontzegging van de rijbevoegdheid eisen. Dat kan onvoorwaardelijk zijn of voorwaardelijk.

Werkwijze bij invordering van het rijbewijs:
De officier van justitie bepaalt de ingangsdatum van de ontzegging. De veroordeelde moet het rijbewijs dan bij het parket inleveren. Tijdens de duur van de ontzegging blijft het rijbewijs op het parket. De politie verstrekt hierover geen informatie. Is het rijbewijs ingevorderd dan moet de politie het rijbewijs binnen 3 dagen naar de officier van justitie sturen. Die moet vervolgens binnen 10 dagen na de invordering beslissen of het rijbewijs voor langere tijd wordt ingehouden. Zo niet, dan moet het rijbewijs worden teruggegeven.

Gaat u toch rijden?
Tijdens ontzegging mag u geen enkel motorrijtuig (inclusief bromfietsen, landbouwtractors en gehandicaptenvoertuigen voorzien van een motor) besturen. Doet u dat toch, dan pleegt u een misdrijf (artikel 9, eerste lid, Wegenverkeerswet 1994).
 

Contactgegevens ontzeggingrijbevoegdheid.nl:
 

Telefoonnummer: 085 2100 104 ( ma. / zat. van 09:00 tot 17:00 )

of stel je vraag via WhatsApp op nummer 06 38 565 819.

Openingstijden:
09:00 tot 17:00 maandag
09:00 tot 17:00 dinsdag
09:00 tot 17:00 woensdag
09:00 tot 17:00 donderdag
09:00 tot 17:00 vrijdag
09:00 tot 17:00 zaterdag