Rijbewijs ingevorderd

U heeft een rijontzegging gehad en uw rijbewijs was ingevorderd. U heeft inmiddels weer een auto gekocht en wilt deze nu gaan verzekeren. Of u heeft van uw huidige verzekeraar een afwijzing/opzegging ontvangen. De verzekeraar wenst u niet ( meer ) te accepteren. Wij kunnen uw auto wèl verzekeren. Dit doen wij bij de Vereende verzekeringen. Deze verzekeraar werkt alleen samen met gespecialiseerde verzekeringsadviseurs, waaronder wij. Wij zijn preferred dealer van de Vereende Verzekeringen en begeleiden u bij de aanvraag van een offerte en aanvraag van een Vereende autoverzekering. 

Contactformulier


Aanmelding bij Stichting CIS
Wanneer iemand een rijontzegging heeft gehad zal dit door het OM worden geadministreerd in een landelijke database waar verzekeraars gebruik van maken. De bezitter en/of bestuurder van dat voertuig zal in de databank van Stichting CIS worden geregistreerd. Elke verzekeraar bekijkt in dit systeem of u, conform richtlijnen, wel of niet acceptabel bent. In het geval van een rijontzegging heeft het geen zin om bij 'reguliere' verzekeraars een verzekering aan te vragen. De acceptant zal de aanvraag dan ook afwijzen op basis van de rijontzegging.

Rijbewijs terugkrijgen na rijontzegging
Onder andere op de website rijbewijsingevorderd.nl en rijbewijsprobleem.nl kunt u precies zien welke procedure er gevolgd moet worden om uw rijbewijs eventueel terug te krijgen. Heeft u uw rijbewijs nodig voor bijvoorbeeld uw werk, dan kan het nuttig zijn een advocaat in te schakelen. Zij weten immers de juiste juridische wegen te bewandelen.

Uw huidige autoverzekeraar op de hoogte stellen
Wat veel mensen niet weten is dat zij, als zij nog een motorrijtuigenverzekering hebben lopen, hun verzekeraar op de hoogte moeten stellen van de ontzegging van de rijbevoegdheid. Dit is een verplichting die de verzekeringsnemer met de verzekeraar contractueel is aangegaan bij het afsluiten van hun autoverzekering. Sla uw polisvoorwaarden er maar eens op na.

Nieuwsberichten omtrent ontzegging van de rijbevoegdheid:

Alcoholslot afgeschaft / volledig rijverbod 
Het alcoholslot in auto’s is verleden tijd. Het programma zal niet meer worden opgelegd, staat in een brief die minister Ard van der Steur ( Veiligheid en Justitie ) aan de Tweede Kamer heeft geschreven. Het alcoholslot is een startonderbreker die wordt ingebouwd in de auto. De bestuurder moet voor het starten in het apparaat blazen. De auto start niet als de bestuurder teveel heeft gedronken. Voorheen legde het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen ( CBR ) zo’n slot op aan drankrijders. Dit viel onder het bestuursrecht en de veroordeelde kon daarvoor op vrijwillige basis kiezen. Maar de Hoge Raad en de Raad van State staken daar een stokje voor. 

Langere rijontzegging
Het kabinet heeft onderzocht of rechters ook een alcoholslot kunnen opleggen, maar dat zal niet zo snel gebeuren is de verwachting. Volgens Van der Steur betekent het eind van het alcoholslot dat de rechter voortaan eerder én langer een ontzegging van de rijbevoegdheid zal opleggen. Dan mag de betrokkene helemaal niet rijden. Van der Steur onderzoekt nog op welke manier dit rijverbod strenger kan worden gecontroleerd.

Puntenrijbewijs
Het puntenrijbewijs geldt voor iedere bestuurder. Het is bedoeld om rijden onder invloed tegen te gaan. Voor iedere alcohol gerelateerde overtreding kunnen er strafpunten worden opgelegd. Wanneer iemand binnen 5 jaar 2 keer wordt veroordeeld voor rijden onder invloed en er bij de tweede keer meer dan 1,3 promille alcohol in het bloed zit, dan raakt men het rijbewijs meteen kwijt. Er dient opnieuw rijexamen gedaan te worden. Voor beginnende bestuurders geldt een extra element. Er is namelijk ook een strafpuntensysteem voor zware verkeersovertredingen. Dit, om de hoeveelheid schades/ongelukken proberen terug te dringen.

Aantal verkeersdoden door alcohol flink gestegen
Het aantal verkeersdoden is ten opzichte van eerdere jaren fors gestegen. Ten opzichte van 2016 waren er in 2019 drie keer zoveel mensen overleden, namelijk 36. De politie heeft ook laten weten dat het aantal drugsgevallen flink is toegenomen. Van 3799 bestuurders in 2018, naar 5229 t/m september 2019. Waar dit exact aan te wijten is kan de politie niet met zekerheid zeggen. Het heeft wellicht te maken met een combinatie van drugs en alcohol. Fuikcontroles worden minder frequent uitgevoerd, aangezien dit vaak al snel rondgaat op de Social Media en mensen de controles bewust gaan ontwijken. Gerichte, onopvallende controles worden wel vaker uitgevoerd. Hier worden zowel herkenbare als onherkenbare voertuigen voor ingezet.

Nieuw wetsvoorstel: drankrijders raken rijbewijs sneller kwijt
Minister Grappenhaus van Justitie is van mening dat een ontzegging van de rijbevoegdheid eerder in dient te gaan, wanneer iemand daartoe is veroordeeld. Grappenhuis heeft een wetsvoorstel ingediend waarin rechters de bevoegdheid krijgen om een rijontzegging direct na een uitspraak in te laten gaan, in tegenstelling tot wat nu mogelijk is. Een bestuurder kan tijdens een hoger beroep nu namelijk nog gewoon de weg op. Per 1 januari 2020 is het strafmaximum voor alcohol verhoogd van 3 maanden naar 1 jaar.


Contactgegevens ontzeggingrijbevoegdheid.nl:

Telefoonnummer: 085 2100 104 ( ma. / zat. van 09:00 tot 17:00 )

of stel uw vraag via WhatsApp op nummer 06 38 565 819.